Struktūra ir kontaktai


Kontaktai

Mokyklos pavadinimas: Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras

Adresas: Pušynėlio g. 2, Kijėlių k., Luokesos sen., Molėtų r. sav.

Kodas: 195401122

El. paštas.: kijeliuuc@gmail.com

Tel.:+370 383 53417

Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla

Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams. Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams.

Mokomoji kalba: lietuvių

Direktorė: Asta Jakovlevienė


 

S t r u k t ū r a 

 Ugdymo centro taryba

 Ugdymo centro tarybos pirmininkė -  Virginija Driominienė

 Ugdymo centro tarybos nariai:

Irina Guobienė

Loreta Kazlauskienė

Zita Malinauskienė

Lina Rupeikienė

Audinga Grigienė

 


 

 Administracija

Direktorė: Asta Jakovlevienė

El. paštas: kijeliuuc@gmail.com

Tel.: +370 383 53417

Mob.tel.: 861607162

Ūkvedė: Vida Guobienė

El.paštas:  v.guobiene.kuc@gmail.com

Tel.: +370 383 53417

Mob.tel.:


 

 Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Vardas, pavardė

Pareigos

 Išsilavnimas

Specialybės   kvalifikacinė  kategorija Kontaktai tel. Nr.
Audronė Janulionienė
 specialioji pedagogė/ 
aukštasis universitetinis
vyr. specialioji pedagogė  +370 383 53417 
Daiva Kaminskienė
specialioji pedagogė/
 aukštasis universitetinis
vyr. specialioji pedagogė +370 383 53417
Loreta Kazlauskienė
specialioji pedagogė/
 aukštasis universitetinis
vyr. specialioji pedagogė +370 383 53417
Ilona Šilinskienė
specialioji pedagogė/
aukštasis universitetinis
vyr. specialioji pedagogė +370 383 53417
Ina Kiškienė
logopedė/
aukštasis universitetinis
vyr. logopedė +370 383 53417
Lina Rupeikienė
auklėtoja/
 aukštasis universitetinis
vyr. auklėtoja +370 383 53417
Virginija Driominienė
auklėtoja/ 
aukštasis universitetinis
vyr.auklėtoja +370 383 53417
Gintaras Stumbrys
auklėtojas/ 
aukštasis universitetinis
vyr. auklėtojas +370 383 53417
Ramunė Vidžiūnienė
psichologė/ 
aukštasis universitetinis
metodininkė +370 383 53417
Ona Sakalauskienė
kineziterapeutė/ 
aukštasis universitetinis
metodininkė +370 383 53417

 

Puslapis "Struktūra ir kontaktai" atnaujintas 2020-01-21