Projektinė veikla


Vykdomi projektai:

 

 

SEE ME   (plačiau čia )

(Naujos edukacinės programos)

(Šeimos klubo veikla)

                

Vykdomas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir įvairovės plėtra Latvijos ir Lietuvos specialiųjų poreikių vaikams“ (SEE ME, Nr.LLI-436).

Projekto tikslas- gerinti socialinės švietimo infrastrūktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose. 

Informacija apie programos finansinę paramą:

Projekto biudžetas - 463 478,29 Eurų, iš jų

Europos regioninės plėtros fondo(ERPF)bendrasis finansavimas-393 956,54 Eurų.


Projekto pradžia - 2020 m. gegeužės 01 d.

Projekto pabaiga - 2022 m. balandžio 30 d. 

Projekto partneriai:

Visagino "Verdenės"gimnazija (Lietuva)          Dagdos savivaldybė (Latvija)

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras (Lietuva)

Dėl papildomos informacijos apie projekto veiklas prašome kreiptis į Astą Jakovlevienę,el.p.  kijeliuuc@gmail.com.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

 

 

PEPIS (palčiau čia.)

LASUC Sutrikusios raidos vaikų kosultavimo skyriaus įgyvendiname Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS)  diegime. 

Puslapis "Projektinė veikla" atnaujintas 2021-04-22