Pavežėjimo į švietimo įstaigą


  •    Užtikrinamas švietimo prieinamumas visiems ugdymo centro didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, nepajėgiantiems savarankiškai vaikščioti arba dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs kelyje, pavėžėjant juos dvejais ugdymo centro mikroautobusais.

 

  • Važiuojančių mokinių sąrašas ir vežiojimo grafikas sudaromas atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų) gyvenamąsias vietas; Laikinai pasikeitus važiavimo grafikui, apie laikinus pasikeitimus mokinių tėvus informuoja klasės vadovas, jam neesant lydintys asmuo(pedagogo padėjėjas) ar kitas  ugdymo centro darbuotojas  administracijos pavedimu.

 

  •     Mokiniui susirgus ar dėl kurios nors kitos priežasties nevykstant į ugdymo centrą, mokinio tėvai apie neatvykimą,  informuoja lydinčius asmenys ar ugdymo centro administraciją.

 

  •    Vykstant su mokiniais į ekskursiją, išvyką būtina turėti tėvų raštišką sutikimą dėl leidimo vykti į mokinių turizmo renginį.

Puslapis "Pavežėjimo į švietimo įstaigą" atnaujintas 2021-04-22