Paslaugos


  Ugdymo centras teikia: 

konsultavimmo, specialiojo ugdymo, logopedo, psichologo, gydomosios kūno kultūros, socialinės ir specialiosios pagalbos paslaugas, užimtumą pailgintos dienos grupėse, neformalųjį ugdymą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, taip pat organizuoja jų maitinimą ir pavėžėjimą į/iš švietimo įstaigą, aprūpinimą vadovėliais ir specialiosiomis mokymo priemonėmis.

 

                                                                             

Puslapis "Paslaugos" atnaujintas 2021-04-22