Misija


Molėtų rajono asmenų nuo 6 iki 21 metų, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių dėl intelekto sutrikimo  ir/ar kompleksinės negalios ugdymas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias, teikiant specialiojo ugdymo, švietimo ir  socialines paslaugas.

Puslapis "Misija" atnaujintas 2021-02-20