Maitinimo


     Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre (adresu: Pušynėlio g. 2, Kijėlių kaimas, Luokesos seniūnija, Molėtų rajonas, LT-33153), įstaigos darbo laikas-pirmadieniais -ketvirtadienias nuo 8.00 iki 17. 00 valandų, penktadieniais- nuo 8.00 iki 15.45.  valandų.  Mokslo metų dienomis  mokiniai yra maitinami pagal 11 metų ir vyresnių vaikų amžiaus grupę sudarytus valgiaraščius:

15 dienų valgaraščiai.

    Sveikatai palankus mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR SAM ministro 2018 m. balandžio 10 d. patvirtintu įsakymu V-394 „ Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,  bendrojo ugdymo mokyklose  ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 1406577, nauja redakcija 2018-04-24; i.k. 2018-06471) ir Molėtų r. savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-222 „Dėl Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokiniams maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžių ir mokesčio už maitinimą nustatymo". Nustatyti šie mokinių maitinimo įkainiai, vienai dienai vienam mokiniui, dydžius pagal amžių ir maitinimo rūšis:

Mokinių amžiaus grupės

Priešpiečių kaina (eurais)

Pietų kaina (eurais) 

Pavakarių kaina (eurais)

 Bendras maitinimo

lėšų dydis vienai dienai (eurais) 

6-10 metų

0,45

1,13

0,33

1,91

11 ir vyresni

0,45

1,36

0,34

2,15

      

    Mokiniai maitinami 3 kartus per dieną (priešpiečiai -, pietūs - , pavakariai -).      Maistas gaminamas ugdymo centro virtuvėje, nenaudojant maisto priedų, kurių neturi būti mokiniams maitinti skirtuose maisto produktuose: kai kurių dažiklių, konservantų, saldiklių, aromato ir skonio stipriklių. Sudarant valgiaraščius, atsižvelgiama į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams pagal amžiaus grupes.      Visiems mokiniams sudaromos sąlygos pavalgyti atsisėdus už stalo, o turintiems maitinimosi sutrikimų teikiamas specialiai apdorotas maistas ir padėjėjo pagalba valgant.

    Tėvams (globėjams) leidžiama pasirinkti maitinimo rūšį (priešpiečiai/10 val. 30 min., pietūs/12val.40 min. ,pavakariai/14 val. 20 min.), apie tai prieš 5 darbo dienas raštu informavus Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorių.

    Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre nemokamas mokinių maitinimas gali būti skiriamas:

- nemokamiems pietums, atsižvelgus  į šeimos gyvenimo sąlygas, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai;

 - pusryčiams  ir pavakariams mokiniams, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sprendimu, gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP  dydžio.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreipitis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių 113 kab., tel. (8 383) 54 798.

arba į Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centro administraciją tel. (8383) 53417.

   

Puslapis "Maitinimo" atnaujintas 2021-04-22