Logopedo pagalba


 

   Ugdymo centro logopedas tiria mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo, tarties ir komunikacijos  sutrikimus.

   Teikia korekcinę pagalbą tarties,  kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams, atitinkančią jų socialinę aplinką, mokymosi ar  veiklos poreikius, kad jie galėtų kuo savarankiškiau gyventi.

   Logopedinė pagalba, siekiant įveikti komunikacijos sutrikimus gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Ji apimaterapiją (pagalbą), reabilitaciją ir integraciją į socialinį gyvenimą, taip pat  intervenciją, konsultavimą ir rekomendacijas.

  Logopedinės pagalbos tikslai suteikti asmenims kiek įmanomą aukštesnį funkcionavimo ir komunikacijos lygį, atitinkantį jų socialinę aplinką, mokymosi ar veiklos poreikius, kad jie galėtų savarankiškai gyventi.

  Logopedas konsultuoja mokinių tėvus ir  mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus  kaip mokyti mokinius pagal specialiąsias  individualizuotas programas.

   Dirba su mokiniu  individualiai arba pogrupiais logopedinių pratybų metu, taip pat, suderinęs su klasės/grupės pedagogu, kartu dalyvauja mokinių komunikacinės ir pažintinėsveiklos pamokų metu bei neformaliojo ugdmo procese.

  Bendradarbiauja su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais), teikia jiems metodinę pagalbą, siekiant korekcinio darbo tęstinumo grupėse ir namuose.

  Esant reikalui rekomenduoja ugdymo centro Vaiko gerovės komisijai dėl sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siusti į Pedagoginę psichologinę tarnybą ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.

 

Logopedinę pagalbą teikia vyr. logopedė Ina Kiškienė
El.p.: ina.zero@gmail.com

 Logopedinių pratybų laikas:

 

antradieniais - 11.00-17.00 val.

trečiadieniais -11.00-17.00 val.

ketvirtadieniais- 12.00-17.00 val.

               penktadieniais  -8.00-11.00 val.                         

Puslapis "Logopedo pagalba" atnaujintas 2021-04-22