Finansinių ataskaitų rinkiniai


2018 metai

2019 metai

2020 metai 

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis (2)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas 

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 I ketvirčio duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 I ketvirčio duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas I ketvirčio duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 II ketvirčio duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 II ketvirčio duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas II ketvirčio duomenis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 III ketvirčio duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 III ketvirčio duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas III ketvirčio duomenis

Puslapis "Finansinių ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2020-04-07