Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


 

2013m. ataskaita

 2013 m. bendra lėšų įvykdymo ataskaita

 2013 m. įmokų už išlaikymą įvykdymo ataskaita

 2013 m. mokinio krepšelio lėšų įvykdymo ataskaita

 2013 m. nemokamo maitinimo įvykdymo ataskaita

 2013 m. tikslinės dotacijos lėšų įvykdymo ataskaita

 2013 m. savivaldybės lėšų įvykdymo ataskaita


2013m. IV-as ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 

Finansavimo sumos

  Veiklos rezultatų ataskaita

 

2013m. III-as ketvirtis

 Kijėlių specialusis ugdymo centras aišk. raštas

 Finansinės būklės ataskaita už 2013m III ketv

 Veiklos rezultatų ataskaita už 2013m.III ketv.

 Finansavimo sumos už 2013m.III ketv.

 2013 m. III ketv. krepšelio lėšų biudžeto vykdymo ataskaita

 2013 m. III ketv. nemokamo maitinimo biudžeto vykdymo ataskaita

 2013 m. III ketv. savivaldybės lėšų biudžeto vykdymo ataskaita

 2013 m.III ketv. įmokų už išlaikymą biudžeto vykdymo ataskaita

 2013 m.III ketv. tikslinės dotacijos lėšų biudžeto vykdymo ataskaita

 

2013m. II-as ketvirtis 

Kijėlių specialusis ugdymo centras aišk. raštas 
 
 
 
  

 

2013m. I-as ketvirtis 

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013m. I-as ketvirtis

Aiškinamasis raštas už 2013

Pradinė finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita 


 

 

Puslapis "Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2020-04-07