Naujienos

2020-10-22 11:10:22

SVARBI IINFORMACIJA

Specialiajame ugdymo centre, pandemijos dėl Covid-19 metu , susitarta (žiūrėti čia).

Lankytojai, tėvai, globėjai, pašaliniai asmenys į centrą įleidžiami tik suderinus su administracija.

 

 Informacija teikiama tel. Nr.  8383 53417

Atsakingi asmenys- direktorė asta Jakovlevienė (mob. 3701607162), jai ne esant kreiptis į  lavinamųjų klasių mokytoja Loretą Kazlauskienę.