Naujienos

2020-07-01 12:07:29

PROJEKTO SEE ME (PAMATYK MANE) VEIKLA

   

                                                     

       

   

   Molėtų r. Kijėlių specialiusis  ugdymo centras kartu su partneriais Visagino „Verdenės“ gimnazija ir Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybe bei pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programos projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ („Quality improvement and diversity development of social services for  Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)“), kodas Nr. LLI-436).

       Lietuvos ir Latvijos demografinės prognozės rodo, kad daugėja neįgalių vaikų, todėl svarbu, kad jie nejaustų socialinės atskirties. Veiksmingų, įvairialypių ir novatoriškų neįgalių vaikų socialinės įtraukties priemonių trūkumas, palankios šiuolaikinės socialinės infrastruktūros, kaip veiksmingos priemonės socialinėms problemoms spręsti, pagalbos būdų šeimai, auginančiai vaiką su raidos sutrikimais, stoka – tokias tarpvalstybinių regionų problemas iškėlė projektas.

      Projekto tikslas - gerinti socialinės, švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose.

      Partneriai kartu sukurs ir įgyvendins 6 mokymo programas ir 3 profesinio orientavimo programas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, rezultatai bus pristatyti Visagino, Molėtų, Dagdos miestų šventėse. Bus suorganizuotos keturios vasaros stovyklos Latvijoje ir Lietuvoje ir 6 edukacinės ekskursijos. Nauja socialinė priemonė „Šeimos klubas“ suburs šeimas, turinčias neįgalių vaikų, padės tėvams labiau įsitraukti į vaikų gyvenimą, spręsti asmenines problemas, sudarys sąlygas bendrauti su kitomis šeimomis. Latvijos ir Lietuvos mokytojai pagerins žinias ir įgis naujų vertingų patirčių, kurios bus reikalingos organizuojant švietimo veiklą naujoje socialinėje infrastruktūroje  – lauko klasėse.

    Sėkmingas projekto įgyvendinimas labai pagerins socialinę infrastruktūrą Dagdoje, ir Visagine, Molėtuose ir sudarys palankias sąlygas neįgaliems vaikams mokytis, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, būti matomiems.

     Nors šią vasarą stovyklas dėl pandemijos buvo nutarta atidėti, tačiau „Šeimos klubas“ jau pradėjo savo veiklą, susirinkus į pirmąjį susitikimą, buvo pasidalinta kokiais džiaugsmais bei rūpesčiais tėveliai gyvena dabar vaikų vasaros atostogų metu. Diskusijų metu buvo sutarta, kad  tėvams stinga  psichologinės pagalbos, galimybės saugioje aplinkoje diskutuoti, pasidalinti savo rūpesčiais bei džiaugsmais. Vėliau tėveliai nusprendė susitikti kartą per 6 savaites. Buvo išrinktos temos, kuriomis labiausiai norėtųsi diskutuoti, gauti psichologinių žinių. Be problemų, su kuriomis susiduria dauguma Lietuvos šeimų, auginančių vaikus, šeimos su neįgaliais vaikais turi specifinių sunkumų. Vaiko negalios atveju šeimos „svoris‘ – jos pareigos ir atsakomybė – dar labiau padidėja, pasunkėja.  Susiduriama su daugybe problemų siekiant  integruotis į visuomeninį gyvenimą. Būna, kad norisi užsidaryti, užsisklęsti, kai patyri eilę nesėkmių. Bet tai nėra tinkamas pasirinkimas. Šis tėvų klubas ir sieks padėti pajusti, kad esame ne vieni.

     Intensyviai pradėtos rengti edukacinių ir profesinių veiklų  programos, rengiamasi įrengti  lauko klases, erdve mokymuisi, stiprinant žmogaus ir gamtos santykį. Gamtoje  bus galima praleisti daugiau laiko įvairiais metų laikais, vesti įvairių dalykų pamokas, organizuoti įvairius projektus, šventes, renginius. Tyrimai gamtoje, konkrečios situacijos, kūrybiškumo užduotys,  problemų sprendimas padės mokymosi procesą daro patraukliu, įdomesniu ir prasmingesniu. 

Projekto pradžia – 2020 m. gegužės 01 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas – 463478,29 Eurų, iš jų š jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas 393956,54 Eurų. Molėtų r. Kijėlių specialiojo centro  biudžetas– 128 054 Eurų. Pasirašytos bendrojo finansavimo sutartys su Molėtų r. savivaldybe ir VRM ES investicijų ir tarptautinių programų sutartys vykdant projekto veiklas.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas labai pagerins socialinę infrastruktūrą Dagdoje, ir Visagine, Molėtuose ir sudarys palankias sąlygas neįgaliems vaikams mokytis, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, būti matomiems.

 Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Astą Jakovlevienę, kijeliuuc@gmail.com.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Molėtų r. Kijelių specialusis ugdymo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.