Naujienos

2013-09-19 03:09:46

PRADĖJOME NAUJUS MOKSLO METUS

  Vaikai, tėveliai, svečiai, pedagogai buvo pasveikinti sugrįžę iš saulėtos vasaros. Visi kupini įspūdžių ir noro jais pasidalinti... 

  Šventė prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Paskelbusi naujųjų mokslo metų pradžią, visus susirinkusius pasveikino direktorė, linkėdama, kad šie mokslo  metai visiems butų įdomūs, kad vaikų akyse mokytojai nuolat kurstytų smalsumo ugneles,  ir visų mūsų pastangomis, jos  mus džiugintų, o tiems, kurių akys dar nedrąsiai žvalgėsi aplink, įteikė pirmokėlių pasus.

    Muzikos akordais šventę nuspalvino aklųjų ir silpnarengių sąjungos kapela "Berželis".

   Mes, mokytojai, vaikams linkėjome, kad visus mokslo metus juos lydėtų tik gerosios fėjos - muzikos, šokio, knygų globėjos. Ne veltui paminėtos knygos, nes tą dieną pradėjome rašyti dar vieną savo gyvenimo knygą:

"Mūsų gyvenimo knygoj

Dar pauslapių daugel tuščių.

Reiks juos visus prirašyti

Darbais, širdimi ir žodžiu."

   Taip buvo pristatyta simbolinė tuščia knyga, kurią per mokslo metus turėsime prirašyti. Pirmuosius knygos puslapius mokiniai užpildė piešiniais apie vasarą, kuriuos vaikai piešė drauge su šeimos nariais. Gražiais palinkėjimais  mokytojams ir visai mūsų bendruomenei šventę užbaigė Jurgiuko mama Irina.

Parengė vyr. specialioji pedagogė Audronė Janulionienė