Naujienos

2021-04-02 10:04:00

PASAULINĘ AUTIZMO DIENĄ PRISIJUNGĖME PRIE A. SPEKTRO MOKYKLŲ TINKLO

   Šią, mėlyna spalva pažymėtą, dieną vyr. auklėtojos Linos Rupeikienės vadovaujama Šokių studija, nusiuntė muzikinį sveikinimą "Mėlyna saulė" draugams, turintiems ASS.

Kitų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų I.Šilinskienės, D. Kaminskienės ir A.Jnulionienės irgi išradingai sveikino draugus, kuriuos palietė šis sutrikimas. Vaikai kūrė ir perdavė mėlynas atvirutes, kūrė instaliacijas su simboliškomis mėlynomis dėlionėmis, mėlynais balionais ir debesėlais, mokytojai puošėsi mėlyna spalva taip palaikydami idėją- solidarizuotis su žmonėmis, kuriems būdingas  iššūkius keliantis elgesys.

   Taip pat labai džiaugiamės, jog Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras prisijungė prie A.spektro mokyklų tinklo, pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru (LASUC) dėl autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių ugdymosi turinio gerinimo.

   Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras įsipareigojo informuoti LASUC apie vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymo gerinimo priemones iki mokslo metų pabaigos, dalyvauti organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, susijusiuose su namatytomisi Sutartyje priemonėmis.