Naujienos

2014-02-10 12:02:40

NAUJOS SPECIALIOSIOS MOKYMO PRIEMONĖS (SMP)

    Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II” (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis,  aprūpino Molėtų r.  Kijėlių ugdymo centro mokinius  vadovėlių, specialiųjų pratybų komplektais,  pritaikytais vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimų, ugdymui. Socialinių įgūdžių mokymui gautos šios SMP „Bendravimas ir etiketas“,  „Ypatingos progos“, „Elgesys ir saugumas viešosiose vietose“,  „Namų ūkis ir jo tvarkymas“,  komunikacinių įgūdžių lavinimui -„Kas tai? „Noriu kalbėti ir bendrauti“, mokymui pažintinių veiklų mokymui -„Skaičiuoju ir perku.“  „Skaičiuoju namie ir lauke“.

     Taip pat Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras panaudos pagrindais  perdavė mūsų ugdymo įstaigai kompiuterinę grafinę teksto interpretavimo programinę įrangą „Boardmaker v.6“.  Ši programinė įranga leis pedagogams,  dirbantiems su kalbėjimo ir kalbos, intelekto sutrikimus, įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais mokiniais, kurių verbalinė komunikacija yra žymiai sutrikusi naudoti savo darbe šią licencijuotą priemonę.  Vyr. auklėtojas Gintaras Stumbrys dalyvavęs  mokymuose skirtuose darbui su kompiuterine grafine teksto interpretavimo programine įranga,  pasidalins gerąją patirtimi, kaip padidinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo veiksmingumą naudojant  „Boardmaker v.6“  priemonę.