Naujienos

2017-08-31 03:08:30

KVIEČIAME Į RUGSĖJO 1-OSIOs DIENOS MINĖJIMĄ

Šentinio renginio vieta -Pušynėlio g.2, Kijėliai, Molėtų rajonas. 

Šventinio renginio pradžia- rugsėjo 1 d. (penktadienis) 11 valanda.

  Prieš renginį kas turite galimybę nuvykti į savo parapijos bažnyčią, prašome pasimelsti šv. mišiose, kurios bus aukojamos  už mokslo metus pradedantį jaunimą, jų tėvus bei pedagogus. Molėtų parapijos bažnyčioje 9 val. ryte.

 

 Nekantriai laukiame centre.

 Gerų ir sėkmingų naujų mokslo metų!