Naujienos

2016-04-18 06:04:30

KONFERENCIJOJE "PAGALBA VAIKUI. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA"

Kartu su specialiaisiais pedagogais, socialiniais  darbuotojais, logopedais kitais pagalbos mokiniui specialistais iš Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto, Prienų rajono, Molėtų rajono, ugdymo centro specialistės   A. Janulionienė, I. Šilinskienė ir A.Jakovlevienė balandžio 12 d.  dalyvavo Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinėje konferencijoje  "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida". Kurio tikslas- skatinti pagalbos mokiniui specialistus aktyviai lavinti profesines kompetencijas, aptarti veiksmingus pedagoginės veiklos būdus, numatyti pagrindines specialiųjų pedagogų,  logopedų, socialinių pedagogų darbo tobulinimo kryptis.

 Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro vyr. specialioji pedagogė Audronė Janulionienė pasidalino savo gerąją patirtimi dirbant su didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių mokiniais  ir skaitė pranešimą "Efektyvios, pačių mokinių kuriamos  ugdymo priemonės". Dalijantis praktine patirtimi Audronė Janulionienė pristatė kaip laipsniškai nuo spalvinimo užduočių su geometrinėmis figūromis pereinama prie pasakų inscenizavimo, kaip mokiniai rengia IKT  ugdymosi priemones. Pristatė savo mokinės Gabrielės sukurtą priemonę "Šarkelė varnelė",  skirtą orientacinių ir kalbos ir kalbėjimo bei pažintinių gebėjimų ugdymui. Papasakojo kaip į ugdymo  priemonių rengimą įtraukiami mokiniai, pademonstravo klasėje kartu su mokiniais sukurtus filmukus, skirtus spalvų ir kelintinio skaičiavimo mokymui. Pranešėja akcentavo kaip svarbu, kad kuriant tokias ir panašias priemonės vaikas nelieka tik stebėtoju, o tampa aktyviu dalyviu (dalyvauja diskusijose, individualiame darbe ir grupėje, žaidimuose, vaidinimuose), kiek mokiniams tai suteikia džiaugsmo, kaip keičiasi jų savivertė bei didėja motyvacija mokytis. Vėliau Audronė Janulionienės atsakė į efektyviomis ugdymo priemonėmis susidomėjusių  kolegų klausimus.

Konferencijoje specialistai dalinosi ir praktine patirtimi bei skaitė pranešimus kitomis aktualiomis temomis: apie Mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą netradicinėse erdvėse, Kalbos sutrikimų prevenciją, Projektinės veiklos svarbą ugdymo procese,Logopedo kalbos vertinimo priemonę(lenkų ir rusų kalba); Šviesos stalą – vaiko saviraiškos ir mokymosi motyvacijos ugdymui;Pseudožodžius/pseudotekstus logopediniame darbe, Nervinio grįžtamojo ryšio (Neurofeedback) terapijos taikymą psichologo darbe ir kt.